[restaurant-menu-and-ordering ruid="6833e949-189c-4a81-8f78-e4f82ac1f074"]

Vtáčia chrípka po dlhšej prestávke opäť atakuje našu krásnu krajinu. Našťastie jej výskyt je hlavne v novinových titulkoch, aj keď pár prípadov výskytu v roku 2016 potvrdili pracovníci aj v teréne. Naposledy boli potvrdené dva prípady, ešte v roku 2006, vo Vlčom Hrdle a v Gabčíkove. V oboch prípadoch nešlo o domácu hydinu, ale prvým prípadom bol Sokol sťahovavý a v druhom prípade išlo o Potápača bieleho.

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. Prenáša sa hlavne medzi vtákmi, ojedinele sa vírus môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. Šanca prenosu vírusu zo zvieraťa na človeka tu je, ale veľmi mizivá. Prenos z človeka na človeka zatiaľ nebol zaznamenaný.

Toľko teória, ale otázka z praxe, ktorá zaujíma našich zákazníkov znie :

Je možne nakaziť sa vtáčou chrípkou konzumáciou našich grilovaných kuriatok ?

Nie, jednoznačne NIE.

A tu sú dôvody:

1.dôvod: V prípade výskytu sa všetka hydina likviduje

Ak by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum. Ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované. Taktiež sa zrealizuje vyhľadanie a zničenie hydinového mäsa, pochádzajúceho zo zvierat z príslušného chovu a násadových vajec znesených v období predpokladanej inkubačnej doby. Po týchto činnostiach bude následne urobená očista a dezinfekcia budov využívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia, dopravných prostriedkov a všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný. Zároveň sa okolo infikovaného chovu určí ochranné pásmo s minimálnym polomerom 3 km a pásmo dohľadu s minimálnym polomerom 10 km, kde budú stanovené ďalšie ochranné opatrenia ako sú napr. použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z chovov; pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny; kontrolu činnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou; zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov; zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitej podstielky a hnoja hydiny bez povolenia a ďalšie. V prípade potvrdenia výskytu u voľne žijúcich vtákov sa realizujú opatrenia taktiež v pásmach 3km a 10 km od miesta výskytu. Takto znie priame nariadenie Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR.

2. dôvod: Žiadne drobky

Každé jedno kura, ktoré spracovávame je bez vnútornosti a teda už v hydinárni prišlo o svoje vnútornosti, ktoré sú hlavným hostiteľským prostredím tohoto ochorenia. Vďaka tomu sa vírus nedostane ani do našich skladov a prevádzok.

3. dôvod: Vizuálna kontrola a prísna hygiena.

Každé jedno kura u nás prejde procesom kontroly, dočistenia a dôkladného umytia. Zároveň sa na našich prevádzkach pri príprave jedla nekrižujú trasy surového kuraťa a pripraveného jedla (grilovaného kuraťa).

4. nepriestreľný dôvod: Presne kontrolovaná tepelná úprava grilovaných kuriat.

grilovane kura prievidza meranie teploty masa vpichovy teplomer vtacia chripka

Vírus vtáčej chrípky sa likviduje už pri teplote 56°C po dobu 15 minút. Pri teplote 70°C je vírus kompletne zničený a jedlo je na 100 % neškodné. Teplota mäsa je pri príprave našich grilovaných kureniec opakovane dôkladne kontrolovaná. Pokiaľ teplota mäsa až pri kosti nedosiahne minimálne 80°C ! po určitú dobu, grilované kurence ostávajú v grile. Do predaja idú až dôkladne ugrilované kuriatka, ktoré máte tak radi a ktoré pre Vás pripravujeme už 20 rokov.

Verte nám, s grilovaním kureniec máme skúsenosti.

 

Zdroje:

http://www.svssr.sk/zvierata/choroby_chripka.asp
http://www.svssr.sk/dokumenty/zvierata/vtacia_chripka.pdf
http://www.vup.sk/index.php?start&mainID=4&navID=35&id=22